Utsetter eierseminar av hensyn til smittevern

I samråd med smittevernlege og ledelsen i Trollfjord AS, har den politiske ledelsen i Hadsel kommune bestemt seg for å utsette et eierseminar til et tidspunkt der det kan gjennomføres fysisk.

Hadselordfører Lena Arntzen.  Foto: Per Eivind Knudsen, arkiv.

Hadsel


Et såkalt eierseminar om Trollfjord Kraft, har vært planlagt en god stund. I utgangspunktet skulle seminaret gå av stabelen i Hurtigrutens hus førstkommende tirsdag. På grunn av usikkerhet knyttet til den pågående pandemien, har gjennomføringen av seminaret vært svært uvisst.

– Vi har hatt løpende kontakt med kommuneoverlegen og smittevernlegen og gjort vurderinger. Den siste av disse samtalene hadde vi fredag ettermiddag, og vi har konkludert med at eierseminaret må utsettes. Dette med bakgrunn i smitteutviklingen på landsbasis, men også situasjonen rundt oss lokalt, sier ordfører Lena Arntzen i en pressemelding.

– Dette var et seminar vi hadde sett frem til å gjennomføre, men det var riktig å usette seminaret slik smittesituasjonen har utviklet seg. Vi håper nå at vi slipper en veldig lang utsettelse, sier Trollfjord-styreleder Roger Mosand.

Håper på mindre smitte

De som kan delta på møtet, er samtlige kommunestyrerepresentanter, i tillegg til første vara fra hvert parti. Trollfjord AS skulle stille med ti personer og i tillegg var det invitert flere eksterne foredragsholdere. Totalt i underkant av femti mennesker skulle deltatt.

– Da datoen for eierseminaret ble satt var situasjonen ganske annerledes, vi håpet på en nedadgående smittetrend og vi var optimistiske med tanke på gjennomføring. Men sånn ble det altså ikke. Vi er derfor alle enige om å utsette seminaret, sier administrerende direktør Barry Larsen.

Nei til digitalt

Ifølge Arntzen er det ikke ønskelig med et digitalt møte.

– Dette er et veldig viktig seminar, og vi har hele tiden sett det som mest hensiktsmessig å møtes fysisk. Det er viktig kunnskap som skal formidles, og vi hadde bevisst lagt inn lange pauser slik at deltakerne skulle få tid og anledning til å snakke med hverandre, sier hun.

Nå håper ordføreren at seminaret lar seg gjennomføre innen et rimelig tidsperspektiv. Samtidig understreker hun at de følger smittesituasjonen tett fremover.

– Vi er opptatt av å følge både forskrifter og anbefalinger. Så fort forholdene ligger til rette for at vi kan arrangere seminaret på den måten vi ønsker, vil vi sende ut en ny invitasjon, sier hun.