Hadsel mars

Eiendomsoverdragelser i Hadsel i mars.
Hadsel

Havnegata 7E (65/1106/0/10) i Hadsel solgt for kr 2 675 000 fra Tom Lassesen og Trine Lise Ekerot til Åse Elisabeth Fredriksen. Fritt salg.