Siste episode med Hurtigrutens Hus?

Debatt

Hurtigrutens Hus: Den egentlige sannhet, hvorfor Hurtigrutens hus har hatt 9 ledere som har sluttet den ene etter den andre, ble ikke et tema en gang, skriver Granlund i dette innlegget. 

Det trist å høre uttalelser og samtidig lese disse på trykk i avisen om hvor leie de er av driften som har vært i alle år ved Hurtigrutens hus. De glemmer selvfølgelig at det er de selv som har lagt premissene for driften og samtidig valgt sine egne inn i styret.

Hadsel

De siste dagers hendelser som gjelder Hurtigrutens hus, er kanskje ikke siste episode i en serie av bortforklaringer av de faktiske forhold huset har hatt i løpet av sin eksistens.

Posisjonens behandling av saken, er ikke i tråd med de gode prosesser og forvaltningsskikk de gikk til valg på i 2015. Det var et taktisk spill der bare enkelte partier fikk innsikt på forhånd og med en saksbehandling som vist nok har foregått på kveldstid gjennom telefonoppringinger til representanter i enkelte partier. Var det flere enn MOS som ble holdt utenfor?

Dette er ikke etter min mening verken god forvaltningsskikk eller en god demokratisk prosess, og en redelig politiker burde ha holdt seg for god til å tvinge gjennom behandlingen i kommunestyret bare noen timer etter at utredningen var ferdig og heller bedt om partimessige behandlinger og gitt medlemmene i partiene mulighet til å si sin mening. En slik måte hadde gitt folk flest mulighet til å si sin mening.


Her er det kanskje for noen ideologi som har styrt deres valg. Senterpartiet viste sitt sanne ansikt, når de kommer i maktperson er de like vinglete som en bie på flukt. Rødt som uken før kommunestyret uttalte at de ikke hadde tryllestav for å finne svømmeanlegg, fant den tydeligvis slik at selgerkreditten kunne gjøres opp. Håper de finner den igjen når Ekren er ferdig slik at pasienter kan få en husleie som er forsvarlig, samt at kommunen får råd til flere sykehjemsplasser med måltider som er pasientene verdig.

Det trist å høre uttalelser og samtidig lese disse på trykk i avisen om hvor leie de er av driften som har vært i alle år ved Hurtigrutens hus. De glemmer selvfølgelig at det er de selv som har lagt premissene for driften og samtidig valgt sine egne inn i styret.

Jeg har med dette mistet all respekt for disse partiene med 20 representanter som uten å virke flaue, beskylder sine kollegaer som har blitt valgt inn i styret for sin egen mislykkede politikk.

Den egentlige sannhet, hvorfor Hurtigrutens hus har hatt 9 ledere som har sluttet den ene etter den andre, ble ikke et tema en gang. Kanskje de burde stilt dem spørsmål om hvorfor de takket for seg og dro? Kanskje hadde Venstres fremstilling i avisen blitt noe annerledes?

Om de samme politikere hadde ført en mer ærlig saksframstilling, ville de kanskje sett at ledelsen/styret i en vanskelig tid har forbedret økonomien i selskapet betraktelig.


Hvorfor fikk posisjonen hastverk i denne saken etter at daglig leder ble ansatt? Jeg tror nok jeg ser svaret, men lar være å si noe mer om dette nå. Dette kommer nok frem av seg selv i tiden som kommer.

Det er også merkelig å se at kommunedirektøren uttaler at de har ledig kapasitet i administrasjonen for oppgavene til leder for foretaket, men det sies at de ikke har den riktige kompetansen. Betyr dette at administrasjonen på rådhuset for tiden har overkapasitet? Han sier også at oppgaver kan fordeles på flere ansatte. Er dette for å skjule en faktisk kostnad inn under en annen sektor slik at regnskapet skal se bedre ut for Hurtigrutens hus?

Kommunelovens § 14-12, har rådmenn, Kommunedirektøren og kommunestyret ikke tatt inn over seg i løpet av tiden kulturhuset har eksistert. Loven beskriver hvordan underdekning i regnskapet i et år skal håndteres. Her mener jeg kommunen selv har sviktet og at nå legges skylden på daglige ledere og styrer som har sittet opp i disse årene.

Det er også trist å betrakte hvordan gruppelederen fra Venstre sammen med sine venner står frem på Face book og i Bladet Vesterålen og påtar seg æren for resultatet av kommunestyrevedtaket.


Vedtaket er gjort, og det må man forholde seg til, men man kan jo i oppfølgingen stille spørsmål med Senterpartiets ønske om opsjon på Lille Børøya barnehage. Det ble jo et punkt i samme saken. Hvorfor ønsker det partiet å ta over en drift som har gått med betydelige underskudd i flere år? Var kanskje dette egentlig var et krav fra B. Wedding og ikke et ønske fra SP?

Til slutt vil jeg ønske Hurtigrutens hus det beste fremover, men samtidig vil jeg minne på om at organiseringen som kommunedirektøren legger opp til i forhold til ledelse, det har vært prøvd før.