Kontrollutvalget vil belyse alle momenter ved salget:

Bestiller full gjennomgang av sykehusbukta

Kontrollutvalget i Hadsel vil, med bakgrunn i kommunestyrevedtak i mars, ha en full undersøkelse av prosessen rundt salget av tomta i sykehusbukta på Stokmarknes.

Nytt oppdrag: KPMG har allerede gjennomført undersøkelser for kommunen tidligere, og nå ber kontrollutvalget selskapet gå gjennom både prosessen rundt salget av sykehusbukta samt byggingen av Ekren og helsehuset.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Saken, som har rullet og gått i det politiske og administrative systemet i Hadsel de siste årene er langt fra ferdig behandlet. I forrige kommunestyremøte ble det fattet et enstemmig vedtak om å gjennomgå saken på nytt, etter en interpellasjon fra Jan Steffensen (MOS).