Hadsel ber om elgmerking på utsatt veistrekning

Hadsel kommune ber i en henvendelse til Statens vegvesen om at en strekning på 6,5 kilometer på Austvågøya blir merket med elgskilt.

På denne strekningen, og lengre mot Svolvær, ønsker Hadsel kommune at det skal settes opp elgskilt for å varsle bilister langs E10 om at det er mye elg som krysser veien. 

Hadsel

Det er strekningen på E10 fra Hattneset sør for Fiskebøl til Leirvikhaugen i Higravfjorden, at kommunen ønsker å få merket.