Ekko fra krigsårene på Melbu Hovedgård

Andre verdenskrig. Et tema vi aldri blir ferdig med. Den blodigste og verste krigen menneskeheten har sett i tidens løp.

Melbo Hovedgård fotografert av en tysk soldat vinteren 1942. Gården var under tysk kontroll hele krigen, og det var på husets tredje etasje at en ung soldat la grunnlaget for denne artikkelen. Foto utlånt av William Hakvaag / Lofoten Krigsminnemuseum  Foto: William Hakvaag / Lofoten Krigsminnemuseum

Hadsel

Krigshistorien omtales ofte i det store perspektivet med statistikker og tall som er utenfor den menneskelige fatteevne. Den berører oss, men ikke på samme måte som når det snevres inn på menneskeskjebnene. Historien om enkeltindividene. Soldatene, fedrene og sønnene. De som sto på frontlinjen. De som ble kastet ut i flammehavet på hver sin front.