Politikerne støtter Stig og andre som vil dyrke ny jord

Formannskapet i Hadsel roser landbruket i kommunen som bruker støtteordningene de har tilgjengelig for å skape mer dyrkbar mark i kommunen.

Fremtidig jorde: Her satser Hadsel-bonde Stig Johnsen på å lage dyrkbar mark. - Det er en stor kamp om jorda på Hadseløya, og jeg har som filosofi at jeg skal dyrke alt foret jeg trenger til dyra mine sjøl, sier Johnsen. Formannskapet sa torsdag ja til at han får støtte og tillatelse til å utvide jordene sine.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Hadselbonde Stig Johnsen snakket før helga om viktigheten av å få mulighet til å drive nydyrking, gitt mangelen på dyrkbar mark i Hadsel. Hans planer om å fortsette sitt landbruk gjennom bruk av nydyrket mark ble godt mottatt av de folkevalgte i formannskapet, som enstemmig ga sitt ja til tre søknader om nydyrking av mark.