Helsepersonellet konfererte ikke med lege

Statsforvalteren i Nordland har besluttet å avslutte en klagesak mot et legekontor i Hadsel. Det skjer etter at legekontoret har beklaget sin oppførsel overfor pasienten.
Hadsel

Fylkeslege Morten Juul Sundnes sier i en orientering til Hadsel kommune at de har mottatt en orientering fra Melbu legekontor om at saken er tatt opp med den aktuelle pasienten. Det har vært involvert helsepersonell, og legekontoret har beklaget at det i det aktuelle tilfellet ble gjort en feilvurdering.