Formannskapet sa enstemmig ja til å starte makebytte:

Nok en runde om gang- og sykkelvei

For endelig å få på plass gang- og sykkelvei mellom Melbu og Stokmarknes, har formannskapet i Hadsel nå gitt ordfører myndighet til å inngå avtaler om makebytter, slik at kommunen sikrer seg den nødvendige jorda.

I stedet for å søke om penger først, og så gå i gang med prosjektering og jordbytte, snur Hadsel kommune på det og bytter til seg nødvendig jord og ser på prosjekteringen av gang- og sykkelvei fra Stokmarknes til Melbu.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Dermed er det, nok en gang vil kanskje mange si, tråkket på pedalen for å få fortgang i den høyt ønskede gang- og sykkelveien. Formannskapet gikk enstemmig innfor å oppheve en ni år gammel avtale fra teknisk hovedutvalg i 2012, hvor det leies ut kommunal jord til det lokale landbruket i det aktuelle området.