Jobber du i Hadsel og får mail fra henne, så åpne den

For at kommunen skal bli flinkere til å ivareta sårbare barn og unge, som i perioder har behov for ekstra oppfølging, inviterer Marianne C. Olsen i Hadsel kommune nå rundt 400 ansatte til en spørreundersøkelse. - Ikke bare for å se hvilke områder vi kan bli bedre på, men også for få en pekepinn på hva som fungerer, sier hun.

Prosjektleder Marianne C. Olsen i Hadsel kommune håper så mange som mulig deler sine erfaringer om samhandling på tvers av de kommunale tjenestene, for at arbeidet med tidlig innsats for sårbare barn og unge skal bli så godt som mulig.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

I Hadsel jobbes det for å bli bedre på tidlig (tverrfaglig) innsats, og det har siden i høst vært fokus på å systematisere dette arbeidet. Et mål er å komme i gang med tiltak i en tidlig fase for å ivareta sårbare barn og unge som i perioder har behov for ekstra oppfølging.