– Hadsel tenker grønt og rett

Pallefabrikk og miljøhavn, og kanskje et sagbruk på sikt: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll fikk ved selvsyn konstatere at Hadsel tar det grønne skiftet på alvor.

Ser grønt i grått: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og ordfører Aina Nilsen på utfyllingsområdet på Børøya. 

Hadsel

Seansen startet på Nordpalls nye fabrikk på Børøya, der produksjonen nettopp er kommet i gang, og den herlige eimen av tre og tømmer fyller neseborene.