Rabarbravin og mye mer ute på Teigan

De har en åker full av muligheter på Teigan, Kristian og Anna Green-Hultgren. Og de har en plan. En gjennomtenkt én.

På naturens premisser: Bærekraft og mest mulig sjølberging er gode ledesnorer i prosjektet til Kristian og Anna på Teigan.  Foto: Idar Ovesen

Hadsel

En minigraver er i gang på Norheim gård. Det graves ut for bedre drenering ned fra den gamle, friskt lillamalte fraukjelleren. Går det som de håper, Kristian og Anna, så har de åpnet gårdsutsalg der til neste år.