Krever sikker råstofftilgang

Stortinget foreslår å få det på papir at fiskeforedlingsanlegg som Lerøy Norway Seafoods kan sende fangst innenfor sine anlegg, noe som møtes med takk fra administrasjon og ansatte. – Det sikrer helårlig aktivitet og arbeidsplasser, sier samfunnskontakt for Lerøy, Stig Nilsen.

Utfordret: Stortingsrepresentant Siv Mossleth, 3. kandidat for Nordland Sp, Trine Fagervik og Aina Nilsen, ordfører i Hadsel fikk klar beskjed fra fabrikksjef Jørn-Åge Stikholmen og samfunnskontakt i Lerøy, Stig Nilsen at arbeidsplasser og levende kystsamfunn beror på gode rammebetingelser fra regjeringen.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Stortingspolitiker Siv Mossleth og fylkesleder Trine Fagervik fra Senterpartiet møtte sammen med ordfører i Hadsel, Aina Nilsen og gruppeleder i Hadsel Sp, Trude Lind blant andre Lerøy Seafood Norway på Melbu. Det for å diskutere et høringsforslag som skal trygge råstofftilgangen.