Hun holder tunellplanen varm

Ordfører Aina Nilsen (Sp) i Hadsel jobber for å holde ideen om en tunell under Hadselfjorden varm.

Hadsel-ordfører Aina Nilsen skal holde ideen om en tunell under Hadselfjorden varm. Her under sitt første besøk på Havfarmen vest for Melbu.  Foto: Arkivfoto Idar Ovesen

Hadsel

Nylig har hun bedt om innsyn i alle høringsuttalelsene som kom til Statens vegvesen knyttet til konseptutvalgsutredningen, KVU Hadselfjorden, i fjor høst. Der et et alternativ pekt ut som løsning, med tunell fra Strønstad på Austvågøya til Melbumarka på Hadseløya.