Etterlyser mer offentlighet:

Kritisk til hemmelighold av rapporter og søkere

Arne Ivar Mikalsen (V) ber om at redegjørelsen for hvorfor fire av søkerne til stillingen som kommunedirektør i Hadsel ikke offentliggjøres, samtidig som han også stiller spørsmål ved hvorfor en tilstandsrapport om Innlandet skole hemmeligholdes.

Ber om redegjørelse: Arne Ivar Mikalsen (V) etterlyser begrunnelser for hvorfor fire søkere til stillingen som kommunedirektør er unntatt offentlighet.   Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

– Jeg ber ikke om navnene på søkerne, men vil gjerne høre begrunnelsen for hvorfor disse søkerne unntas offentlighet, sier Mikalsen.