MDG-er vil ha næringsbygg i strandsona

Jenny Danenbarger (MDG), kommunestyrerepresentant i Hadsel ber kommunen ta stilling til om hun og mannen kan føre opp næringsbygg i strandsonen.

Strandsonebygging: Jenny Danenbarger (MDG) har flere ganger argumentert mot bygging i utmark og strandsone. Nå ber hun kommunen se på hvordan de stiller seg til at hun selv ønsker å oppføre næringsbygg på sin eiendom, som ligger i strandsona på Stokmarknes.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

I et brev som skal behandles i førstkommende møte i teknisk hovedutvalg, hvor Danenbarger selv er utvalgsmedlem, ber hun om svar på spørsmål om hvordan kommunen ser på bygging på eiendommen der hun bor. Per dags dato er området av kommunen definert som boligareal, men Danenbarger ønsker å å fradele deler av tomta til næringsareal for kontorbygg.