Vil legge ned Innlandet skole

Å ruste opp Innlandet skole vil bli dyrere enn hva administrasjonen i Hadsel kan ta seg råd til, og det foreslås å legge ned driften til nyttår. Elevene skal dermed skysses med båt til Stokmarknes.

Kostbart: Innlandet skole har fått påvist store mengder muggsopp. Regningen blir så høy at administrasjonen foreslår avvikling av skolen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Hadsel

Det kommer frem i budsjettframlegget fra administrasjonen i Hadsel. Det er allerede varslet flere kutt og store økonomiske utfordringer for kommunen, og spesielt helse og omsorg og oppvekstsektoren får sitt å stri med til neste år.