Slipper å betale nær 9,5 millioner i erstatning:

Full frifinnelse i entreprenørtvisten

Midtre Hålogaland Tingrett har gitt Hadsel kommune medhold i rettstvisten med Peyma Entreprenør, og slipper å betale opp mot 9,5 millioner kroner i erstatning, fordi kommunen ga jobben til en annen entreprenør.

Kjennskap: At Sortland Entreprenør la inn tidligere arbeider i sitt prisanslag, samt at de hadde kjennskap til Ekren-prosjektet fra før, gjorde at de fikk jobben fremfor Peyma Entreprenør. Nå er Hadsel kommune frifunnet i søksmålet om erstatning på nær 9,5 millioner kroner.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Dommen lyder at Hadsel kommune frifinnes og sakskostnader for tingretten betaler Peyma Entreprenør AS 540 004 kroner til Hadsel kommune innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.