Vil flytte testsenter og bygge for 394 millioner kroner

Utrederne i Norcosult tilrår i en rapport at test- og treningssenteret som er planlagt på Fiskebøl flyttes til Kalvøya, 400 meter lengre øst enn foreslått i den tidligere konseptvalgsutredningen.

Slik fremstilles nytt og flyttet testsenter på Fiskebøl, ifølge en rapport fra Norconsult.  Foto: Illustrasjon: Norconsult

Hadsel

– Den nye lokaliseringen har gjort det mulig å endre utformingen av senteret. Blant annet er det opprinnelige molo-bassenget erstattet av fire strandbasseng på land. Disse gir økt fleksibilitet til testing av materiell på henholdsvis sandstrand, grus, rullesteiner og svaberg. Risiko for skadelige utslipp til sjø er også eliminert ved at bassengene på land er plassert i berggroper som tettes, heter det i rapporten som er datert 27. oktober 2021.