Venstre vil se på mer interkommunalt samarbeid:

– Uaktuelt å legge ned skole

Hadsel Venstre foreslår å se på mer interkommunalt samarbeid for å få ned driftskostnadene i kommunen(e). - Hvis en kommune med størrelse og befolkningsantall som Bodø får det til å gå rundt, må vi spørre oss om vi trenger all lederne rundt omkring, sier Arne Ivar Mikalsen.

Må stå samlet: Venstre ønsker å få med seg resten av kommunestyret på et generelt nedtrekk i driften i alle sektorene, for å få ned kostnadene, uten at det skal gå ut over tjenestene. - Det er realistiske tall vi ser på, sier Arne Ivar Mikalsen som sammen med Renathe Eriksen håper hele kommunestyret nå vil starte budsjettarbeidet allerede første virkedag i det nye året for å få tilbake kontrollen over økonomien.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Han er imidlertid krystallklar på at interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåing er to veldig forskjellige saker. Derimot viser han til hvordan Vesterålen barnevern opererer, med et sentralt kontor på Sortland og ansatte rundt om i vertskommunene. Dette har vist seg å fungere meget godt, med god kontroll på økonomien og samtidig levering av tjenestene. I tillegg peker han på hvordan pandemien snudde opp ned på arbeidshverdagen til mange, og den brå digitaliseringen av både offentlig og privat administrasjon.