Legger Gulstadøya på is

Frem til reguleringsplanen er på plass, og kommunen kan si nøyaktig hva de kan bruke av området, avventer Hadsel kommune å underskrive kontrakt med grunneierne.

Vil ha regulering: Konstituert kommunedirektør Tommy Løveng mener risikoen ved kjøp av Gulstadøya er for høy per nå, og ville ha med seg politikerne på at de avventer å signere noen kontrakter med grunneierne før området er ferdig regulert.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

Det ble enstemmig vedtatt da formannskapet møttes torsdag for å diskutere saken. Bakgrunnen for saken er at området er av kommunestyret vedtatt kjøpt, og kommunedirektøren har fått en ramme på 16 millioner kroner å kjøpe for. I etterkant av det har imidlertid grunneierne krevd at området indeksreguleres, og vil ha en høyere pris, noe kommunedirektøren ville ha de folkevalgtes vurdering på.