Vil ikke pensjonere seg:

Hadselværingene bli værende i jobb

Ifølge Vesteraalens Avis er det en økende trend at hadselværingene blir værende i jobb etter fylte 67. Nye tabeller viser at 162 personer mellom 67 og 74 år i Hadsel mottar lønn.

Stein Magnussen driver fremdeles som baker på Melbu, selv om han er 73 år.  Foto: Ragnhild Stikholmen

Hadsel

Vesteraalens Avis skriver at det også på nasjonalt plan er en økning i antall personer som velger å bli værende i arbeid etter at de har fylt 67 år. Ifølge avisen er det i Nordland snakk om 3.739 personer, noe som utgjør i Nordland utgjør 20 prosent av aldersgruppen. Blant de 162 sysselsatte mellom 67 og 74 i Hadsel er det 11 menn og 51 kvinner.

Hadsel over landssnittet

Helge Næsheim i Statistisk sentralbyrå (SSB) forteller til Vesteraalens Avis at tallene for Hadsel har økt mer enn det nasjonale snittet. På fem år har andelen personer i aldersgruppen 67 - 74 år som er i arbeid økt med 7.4 prosent.

Etterkrigsbarna kommer

De store etterkrigskullene har nå kommet inn i aldersgruppen 67-74 år. Det gjør at man får en sterkere overvekt av personer blant de yngste i denne gruppen. Andelen sysselsatte er klart høyest blant 67-åringene og faller så gradvis med en markert nedgang fra fylte 70 år. Denne spesielle etterkrigseffekten vil være uttømt rundt årsskiftet 2017/1018, forteller Næsheim til avisen.