Freiberg: - Løsningen ligger i Hadsel

Ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, er ikke overrasket over at værmålinger på Gimsøya viser at det ikke er gunstig å legge en storflyplass dit. Nå seiler Hadselsand opp som et tydelig alternativ.

Gimsøya er kanskje ikke lenger et alternativ for storflyplass.  Foto: Marius Birkeland

Hadsel

- Det er klart at dette var ikke uventet. Det er noe jeg har pekt på hele tiden og mistanken om dette var det som gjorde det aktuelt å ta disse målingene nå. Det som er gledelig med det hele er at det som jeg mener er det beste alternativet for en storflyplass, Hadselsand, nå viser seg å kanskje være det beste alternativet også for Avinor. Det er i alle fall slik jeg leser rapporten, sier Freiberg.

Væranalyser

I henhold til Nasjonal Transportplan har Avinor utredet Gimsøya som alternativ ny storflyplass i Lofoten.

Det har pågått en innsamling av værdata i perioden oktober 2012 til mai 2015. Meteorologisk institutt har utarbeidet to statusrapporter, og bekrefter nå at det foreligger tilstrekkelig med meteorologisk data for en god vurdering.

– Analyser fra innsamlet værdata viser at sterke sidevinder og generelt operativt ugunstige vindforhold vil påvirke regulariteten for flytrafikken ved Gimsøya. Spesielt om vinteren vil dette være et problem og føre til lav tilgjengelighet, forteller Jon Sjølander, strategidirektør i Avinor i en pressemelding.

- Om sommeren vil lavt skydekke føre til utfordringer og redusere tilgjengeligheten, fortsetter han.

Prognosen viser  at en flyplass på Gimsøya bli påvirket negativt én av ti dager grunnet lokale værforhold. Verst vil det være om vinteren med en tilgjengelighet på kun 85 prosent.

Tidlig i prosessen

- Er det med dette som bakteppe på tide at regionen ser seg ut Hadselsand som det beste alternativet og samler seg om ett alternativ?

- Det gjenstår flere stadier før vi kommer dit. Først må det komme målinger av Hadselsand. Vi vet at det sett ut fra naturlige forhold er helt andre premisser der enn på Gimsøya, men dette må utredes før vi kan se på hvilket alternativ som er best, sier Freiberg.

- Kritikere vil snu

Han tror at utredningen av storflyplass og Hadselfjordtunnel vil føre til at de som er kritisk til Hadselfjordtunnel og storflyplass vil snu.

- Jeg er sikker på at når alle fakta ligger på bordet, så vil de som er kritisk i dag ville kunne snu. Jeg er veldig glad for at vi nå får en utredning av Hadselfjordtunnelen som vil dra nytte av syngergieffekten av en utredning av storflyplass. Jeg tror utredningene i sum vil vise at vi kan bruke penger som i dag brukes på ferge og transport kan brukes mer effektivt på en helt annen måte. Ved å se storflyplass og tunnel under ett er jeg sikker på at vi i sum kommer opp med et alternativ som vil vise seg å gagne Vesterålen og Lofoten på en måte som ikke har vært mulig tidligere, sier Freiberg.

- Ikke snakk om å nedprioritere

Flere kritikere, blant andre Tove Mette Bjørkmo i Sortland Arbeiderparti under folkemøtet i Sortland sist uke, har den siste tiden sagt at en ikke kan realistisk bygge tunnel eller storflyplass med det befolkningsgrunnlaget som er i dag. Det er Freiberg ikke enig i.

- Det er ikke snakk om å nedprioritere veier eller prosjekter andre plasser. Vi skal ikke bygge Hadselfjordtunnelen for å ta fra andre. Vi skal bygge den og storflyplassen for å gi Vesterålen unike muligheter i utviklingen sin. Vi vil få et mye bedre grunnlag og utvikle en hel region enn det vi har i dag, sier Freiberg.

Avinor har foreløpig ikke konkludert med noe som helst. Dersom konklusjonen blir at Gimsøya ikke blir videre utredet vil det bli gjort en ny utredning for hele regionen.