Millionunderskudd

Hurtigruten sliter, og fikk et underskudd på 310 millioner kroner i 2012.
Hadsel

Onsdag la Hurtigruten frem årsresultatet for fjoråret. Det viser et underskudd på nesten 100 millioner kroner mer enn i 2011. Resultatene er før skatt.
En av hovedgrunnene til den massive svikten i inntekter skyldes de økonomiske utfordringene i Europa, at de store markedene på kontinentet opplevde en svikt i bookingen, skriver Hurtigruten i årsrapporten.  


For to uker siden presenterte Hurtigruten sin nye spareplan der det går fram at den tradisjonsrike virksomheten i Narvik skal flyttes til Tromsø. Nedbemanningsplanen skal spare selskapet for 60 millioner kroner og innebærer at mellom 35 og 40 av de ansatte i landorganisasjonen i Norden vil må gå. Dette vil medføre en rekke endringer selskapets struktur og arbeidsmåter. Den nye organisasjonen skal etter planen tre i kraft allerede 31. mars i år.
Ved siden av den forventede besparelsen på 60 millioner kroner årlig, ser Hurtigruten for seg ytterligere besparelser gjennom salg av såkalte ikke-strategiske eiendeler.


Forslaget om å flytte hovedkontoret fra Narvik til Tromsø skal legges fram for ordinær generalforsamling 17. april.