Stopper kontrakt

Salten Tingrett forbyr Nordland fylkeskommune å inngå kontrakt med Torghatten Nord om fergedrift.

Forvirring: Er MF "Tysfjord" en "lukket pendelferge" eller ikke. Torghatten Nord AS og Nordland fylkeskommune mener ja, mens Boreal Transport Nord AS mener det motsatte.   Foto: Dag Rasch

Hadsel

Salten Tingrett forbyr Nordland fylkeskommune å inngå kontrakt med Torghatten Nord om fergedrift på sambandet Melbu-Fiskebøl. Fylkeskommunen må allerede nå ut med 247.354 kroner i saksomkostninger som følge av uklare anbudsbetingelser.

Det var 18. juni i år at Fylkesrådet vedtok å inngå kontrakt med Torghatten Nord AS om drift av fergesambandet Melbu-Fiskebøl i perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2022. Torghatten Nord vant anbudskonkurransen med et tilbud som var 27 prosent lavere enn tilbudet fra Boreal.
Nå er det full strid om tildelingen av anbudet, og Boreal har fått gjennomslag for en midlertidig forføyning mot Nordland fylkeskommune i Salten Tingrett.

Rettssak

I praksis vil det si at Nordland fylkeskommune forbys å inngå kontrakt med Torghatten før anbudskonflikten blir avgjort ved en rettssak i Salten tingrett.
Stridens kjerne er vidt forskjellig forståelse av hva som menes med «lukket pendelferge» i anbudspapirene. Boreal har oppfattet en «lukket pendelferge» som en såkalt «Car Ferry A». Det vil si en helt lukket ferge der det ikke kan komme vann på dekk, mens Torghatten har oppfattet anbudsbetingelsene som at de kunne tilby «MF Tysfjord», som tilfredsstiller betegnelsen «Car Ferry B», noe som vil si at den har tak og skansekledning, men ikke er helt lukket. MF Tysfjord er bygd i 1993 og har i mange år trafikkert det værharde sambandet mellom Lødingen og Bognes.

Uklart anbud

 På grunn av uklar forståelse av anbudsbetingelsene, mener Salten tingrett at Boreal har sannsynliggjort at resultatet av anbudet kunne blitt annerledes hvis de hadde forstått at anbudets krav om «lukket pendelferge» ikke var så lukket likevel.
Nordland fylkeskommune ba i anbudet om tilbud på både diesel- og gassdrevet ferge til sambandet Melbu-Fiskebøl. Fjord 1 forklarte at de unnlot å gi tilbud siden de på samme måte som Torghatten oppfattet at de måtte stille med en helt lukket ferge. Dermed var det bare Torghatten og Boreal som leverte inn tilbud.

27 prosent forskjell

 Torghatten sitt tilbud for åtteårsperioden var på 269 millioner kroner for dieseldrevet ferge og 350 millioner kroner for en gassdrevet ferge, mens Boreal sitt tilbud var på 342 millioner for dieseldrevet ferge og 389 millioner kroner for gassdrevet ferge. Boreal sitt tilbud var dermed 27 prosent høyere på dieseldrevet ferge og 11 prosent høyere på gassdrevet ferge enn tilbudet fra Trollhatten.
Det fremgår av anbudsbetingelsene at kostnadene på sambandet vil bli økt fra inneværende anbudsperiode som følge av at kapasiteten på fergesambandet skal økes fra 70 til 90 personbilenheter. Fergekaia på Melbu skal utbygges siden den nye fergen skal natteligge på Melbu for å ivareta behov fra pendlere.

Pris foran miljø

 En gassdrevet ferge på sambandet ville i følge dommen fra Salten tingrett ført til en betydelig reduksjon av utslipp, henholdsvis 90 prosent nedgang i NOx-utslipp og 20-25 prosent reduksjon i utslipp av CO2. Nordland fylkeskommune valgte til tross for dette å gå for dieseldrevet ferge siden dette var et klart rimeligere alternativ enn en gassdrevet ferge.
I domsslutningen fra Salten tingrett forbys altså Nordland fylkeskommune å inngå kontrakt med Torghatten Nord AS for drift av sambandet frem til saken er avgjort av tingretten. Boreal transport gis frist til 2. desember med å reise søksmål om hovedkravet.

 For Nordland fylkeskommune har de uklare anbudsbetingelsene allerede kostet dyrt. Fylkeskommunen må allerede nå ut med 247.354 kroner til Boreal i saksomkostninger.