- Har «Finnmarken» en fremtid?

Ordfører Kjell-Børge Freiberg skriver i et brev til kulturministeren at den uavklarte situasjonen stiller spørsmål om fremtiden til «Finnmarken».

Finnmarken slik den ligger i dag. 

Hadsel

- En uavklart situasjon oppfatter vi stiller spørsmål med hvorvidt museet har en fremtid. Dette mener vi trenger en avklaring. Som følge av at vi oppfatter at dette viktige kystkulturprosjektet ikke synes å oppnå den nødvendige statlige finansieringen som forventet, ber Hadsel kommune om et snarlig møte med statsråden, skriver Freiberg i sitt brev til kulturminister Thorhild Widvey.

Statlig medvirkning

Han presiserer i brevet at både kommunen og Nordland fylke har lagt inn sine deler av finansieringen i neste års budsjett ut fra signaler om statlig medvirkning til prosjektet.
Vernebygget har en stipulert pris på 120 millioner kroner der kommunen, Staten og fylkeskommunen er tiltenkt å bidra med 40 millioner kroner hver.