Spiste en sau hver 

Fylkesmannen mener at hver kongeørn i Nordland spiste om lag en sau hver i fjor. Det viser erstatningsutbetalingene.

- "Ørna tek ikkej unga" het det i filmen "En håndfull tid". Men sau, det tar den.  

Hadsel

Til sammen er det utbetalt 10,7 millioner kroner i erstatning for 4.286 sau og lam som antas drept av fredet rovvilt. Etter beitesesongen 2013 ble det søkt om erstatning for tap av sau og lam fra totalt 247 bønder i Nordland. Dette utgjør rundt 25 prosent av alle besetningene i fylket.

 Erstatningskravet fra disse bøndene var på 7.951 sau og lam mot 8.222 året før. Av de 7.951 sau og lam som søkes erstattet i 2013, er 243 sau og lam påvist drept av fredet rovvilt.

Kadaverundersøkelser

Av de 243 som er påvist drept av fredet rovvilt, har bjørnen forsynt seg mest og har 101 sauer på samvittigheten. Gaupe er registrert som dødsårsak på 58 sau og jerv på 47 sau, mens kongeørn er årsaken i 16 skadetilfeller. De resterende 21 påviste tapene er til uspesifisert fredet rovvilt.

 Antall kadaver undersøkt av SNO i år er 623. Ved 43 tilfeller ble det konstatert at dødsårsak med sikkerhet ikke var knyttet til fredet rovvilt. For 345 kadaver var dødsårsak ukjent eller usikker.

Erstatningsutmålingen

Fylkesmannen har erstattet 4.286 sau og lam til fredet rovvilt i 2013. Rundt 27 prosent erstattes til jerv, 29 prosent til gaupe, 13 prosent til bjørn, 10 prosent til kongeørn og 22 prosent til uspesifisert fredet rovvilt. Med en kongeørnbestand i fylket på 2-300 hekkende par, betyr det i verste fall at hver kongeørn har spist en sau hver i løpet av beitesesongen.

 De dokumenterte tapene til fredet rovvilt utgjør 5,7 prosent av totalt antall sauer som er erstattet. Dette betyr at det for hvert kadaver som er dokumentert til fredet rovvilt blir erstattet rundt 18 sau eller lam.

 De største tapene til rovvilt finner vi i kommunene Hattfjelldal, Rana, Saltdal og Hemnes. Dette er også blant de kommunene hvor det slippes flest sau på utmarksbeite.