Tjente halv mill på å si NEI

For hver gang konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods takker nei til tilbud om råstoff fra Havfisk, tjener han penger. 

JULEGAVE: Da politikerne i fjor sommer besluttet å ikke gjennomføre den annonserte innskjerpingen av leveringsplikten, var det en super julegave til aksjonærene i Havfisk ASA, som jublet hele høsten, mens millionene strømmet inn. På Melbu gikk filetarbeiderne arbeidsledige, mens fisken deres bidro til aksjefesten hos Havfiskaksjonærene. 

Norway Seafoods-sjef Thomas Farstad eier et betydelig antall aksjer i Havfisk.   Foto: CHRISTER REMEN

Hadsel

Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods, har ifølge Proff.no nemlig 118.504 aksjer (0,14%) i børsnoterte Havfisk ASA, som har tilbudsplikt til Norway Seafoods sine anlegg, blant annet på Melbu.

For hver gang han takker høflig nei til fisken som Havfisk er forpliktet til å tilby ham, er det musikk i ørene til Kjell Inge Røkke, John Fredriksen og de andre eierne i Havfisk - inkludert han selv.

Les også: Tror på massiv markering

Gavepakke fra politikerne

18. juni i fjor kom meldingen om at Fiskeri- og kystdepartementet ikke kom til å gjennomføre de annonserte innskjerpingene på leveringsplikten. Godt hjulpet av fisken som permitterte Melbu-arbeidere skulle hatt i fjor høst, gikk Havfisk-aksjen til himmels, fra 5,77 kroner (18/6 2013) til toppnoteringen på 13 kroner (20/12 2013).

 Fra nyttår har Havfisk-aksjen falt noe før den stabiliserte seg på rundt 10 kroner per aksje. Årsaken til nedgangen er mest sannsynlig at selskapet tapte et søksmål fra Glitnir som ga minus i regnskapet for fjoråret, men dette er en engangshendelse.

Voldsom økning

Da meldingen om at leveringsplikten ikke ville bli innskjerpet kom i fjor sommer, var Havfisk-aksjene til Thomas Farstad verd 683.768 kroner. Etter et halvt år med permitteringer på Melbu, og en voldsom økning i ombordfrysing og direkteeksport av fisk til bedre priser, var verdien av aksjene til Farstad steget med 856.784 kroner (20/12 2013), før aksjen falt tilbake og stabiliserte seg på dagens nivå på rundt 10 kroner, der aksjene til Farstad i dag er verd rundt 1,2 millioner kroner.

 Da Thomas Farstad kom til Aker Seafoods AS (i dag Havfisk ASA) som «ryddegutt» i 2010 skrev Dagens Næringsliv at han ville få en lønn på 2,25 millioner kroner i året. Det er liten grunn til å tro at han har mindre betalt i dag, til tross for at selskapet han leder sliter med underskudd.

Gutteklubben

Det var neppe noen store protester da Farstad forlot John Fredriksen-kontrollerte Marine Harvest til fordel for Røkke-kontrollerte Aker Seafoods (Havfisk). Marine Harvest er nemlig nest største aksjonær i Havfisk med 11,92 prosent av aksjene i selskapet.

 Fra meldingen kom om at leveringsplikten ikke ville bli innskjerpet i fjor sommer, har verdiene på aksjene til Marine Harvest økt med svimlende 43 millioner kroner etter dagens kurs.

 Verdiøkningen på aksjeposten til Røkke-kontrollerte Aker ASA, som eier 73,25 prosent av aksjene i Havfisk, er i samme periode økt med svimlende 262 millioner kroner.

Aksjonærene i Havfisk:

Aker ASA (73.25%), Marine Harvest ASA (11.92%), Peba AS (1.84%), Converto Capital Management (1.52%), Kontrari AS (1.3%), AS Bemacs (1.3%), Verdipapirfondet Dnb (0.63%), Bjarte Tunold (0.46%), Nordnet Bank Ab (0.4%), Ses AS (0.36%), Jim Øystein Holden (0.3%), Bjørn Frode Bordal (0.26%), Peli Invest AS (0.26%), Mp Pensjon Pk (0.25%), Rosøy AS (0.22%), Clearstream Banking (0.2%), Caiano AS (0.16%), Citibank Na New York (0.14%), Henning Thomas Farstad (0.14%), Middelboe AS (0.14%), Andre aksjonærer (4.95%).