Kyrres herjinger:

Må erstatte mololysene

Selve molokonstruksjonen på Melbu er ikke ødelagt, men lysene ligger i ruiner.

Foto: Thomas Gundersen  

Hadsel

På fredag raserte uværet «Kyrre» både moloen på Melbu og de mye omtalte mololysene.

 I flere år kjempet lokalbefolkningen for de såkalte mololysene på den vestre moloen i Melbu havn. Meningen var at den elegante belysningen til rundt 800.000 kroner skulle lyse opp moloen i mørketida. Nå ligger deler av belysningen mer eller mindre i ruiner.

Det er Kystverket som har ansvar for selve moloen, mens mololysene er et kommunalt ansvar der investeringen ble delt mellom Hadsel kommune og Nordland Fylkeskommune.

Mandag formiddag var en delegasjon fra Kystverket i Kabelvåg på Melbu for å inspisere skadene på moloen. Ut fra bildene Kystverket fikk på fredag kunne man se at brystvernet hadde seget utover, noe som gjorde at Kystverket fryktet omfattende skader under vannlinjen på moloen.

- Etter det vi kan se er ikke selve grunnkonstruksjonen på moloen skadet. Det var godt å se at moloen har stått han av til tross for at dekket og løsmassene under er vasket bort på enkelte steder, sier seniorkonsulent Atle Rønning ved Kystverket til Vesteraalens Avis.

I tillegg til utvaskingen av dekket på moloen var tre av steinblokkene som utgjør brystvernet på moloen slått utover, men dette skal i følge Kystverket ikke være vanskelig å rette på.

- Vi tar med oss inntrykkene fra befaringen tilbake til Kabelvåg, så må vi sette oss ned å se hvordan vi skal gå frem. Jeg regner med at det i første omgang blir aktuelt å fylle pukk på moloen slik at den blir farbar igjen, sier Rønning.

Når det gjelder mololysene, så mener han at de er vel så godt egnet som vanlige lysmaster på moloen.

- Jeg tror faktisk at vanlige lysmaster vill fått vel så hard medfart som dagens lys, selv om det er et par-tre lyspunkter som er knust, sier Rønning.

 Arbeidene med utdyping og bygging av nye moloer i Melbu havn stod ferdig i 2008 til en kostnad på over 100 millioner kroner.