Ber om settestatsforvalter i omstridt oppdrettssak