- Jeg er en av dem som har hatt en lykkelig skolegang her. Jeg har gått her i ni år, og jeg har fem sønner som har gått her i til sammen 24 år i et strekk. Når jeg nå ser hva som skjer med skolen, så mener jeg det er vandalisme av groveste sort som skjer, sier Anita Lassesen.

Hun var en av rundt femten fremmøtte som hadde tatt turen innom Rødskolen på dagen da rivearbeidene startet onsdag.

Trøstet

Lassesen måtte stadig tørke tårene, og hun fikk flere trøstens ord fra de andre aksjonistene.

– Og nå blir det altså parkeringsplass her, fortvilte Lassesen.

– Det er en rystende opplevelse å være her nå. Det er en skamplett for norsk kulturforvaltning på kommune- og fylkesnivå, sier Therese Hjort.

– Dette er et meget godt eksempel på at norsk kulturminnevern i regional sammenheng ikke fungerer som det skal, sier hun.

Lokalt vern fungerer ikke

– Riksantikvaren er velvillig stemt, men regjeringen har bestemt at dette skal avgjøres lokalt, og det fungerer ikke, konstaterer hun.

Ordfører Siv Aasvik sier følgende om reaksjonene som er kommet nå:

– Flere nasjonale instanser, i tillegg til fylkeskommunen, har slått fast at den gamle skolen ikke er verneverdig. Det har kommunestyret forholdt seg til. Bygging av ny skole på Melbu og riving av den gamle ble vedtatt for 6 år siden, og stadfestet for 6 måneder siden av kommunestyret. Kommunen har tilbudt å ta vare på kunsten gjennom å bruke en av Norges fremste samtidskunstnere, dette har ikke rettighetshaver av kunsten sagt ja til. Det må vi respektere. Nå er det veldig mange på Melbu som gleder seg stort over ny og moderne skole, med godt inneklima og uteområder til elever og ansatte.