Kommunen er Bø, som har 10,5 prosent økning i de totale skatteinntektene i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Bø øker på alle ulike skatteinntekter, men det er særlig kommuneskatten som går opp. I årets fem første måneder i fjor betalt skatteyterne i Bø 25,2 millioner i skatt. I år er tallet steget til 28,4 millioner kroner. Det er en økning på 12,7 prosent.

Totalskatten økte fra 96,8 millioner i fjor til 107 millioner kroner i år.

Øksnes

I fiskerikommunen Øksnes er tallene svært blandet. Totalt har øksnesværingene og kommunens bedrifter betalt 301 millioner kroner i skatt mot 333 millioner i de fem første månedene i fjor. Det er et fall på nesten 10 prosent.

Imidlertid øker skatteinngangen til kommunen opp med 9,2 prosent til 59,2 millioner kroner. Det er fellesskatten som stuper. Dette er skatt som bedriftene betaler inn.

Sortland

Sortlands samlede skatteinngang er på 3,3 prosent til 551 millioner kroner. Skatteinngangen til kommunen er opp 6,6 prosent til 127,6 millioner kroner. Også Sortland observerer en nedgang  i fellesskatten.

Andøy

Andøys skatteinngang er opp 8,7 prosent totalt. Kommunens skatteinntekter er opp 5,4 prosent til 61 millioner kroner.

Hadsel

Hadsels skatteinngang faller 1,2 prosent totalt, og 0,2 prosent til kommunen.

Lødingen ser en vekst på 14,7 prosent totalt og 1,9 prosent til kommunene.

Skattetallene får ikke momentan innvirkning på kommuneøkonomien ettersom skatteinntektene «utjevnes» av staten.