Kommuneoverlege i Bø, Anders Svensson. Foto: Bø kommune

I en pressemelding fra Bø kommune fremgår det at man for å tilpasse seg samhandlingsreformen fra 1. januar 2012, må gjøre en del endringer:

Lege Monika Godvik har gått over fra å være 100% fastlege, til å være ansatt som sykehjemslege i 50% stilling.

Lege Anniken Jensen har hittil betjent Monica Godvik sin liste. Anniken Jensen arbeider imidlertid i 50% stilling, og det er derfor nødvendig å tilpasse hennes listestørrelse. 220 personer er derfor flyttet fra Anniken Jensen sin liste til Jürgen Körner sin liste.

Endringer er administrert av Fastlegekontoret (HELFO). Bø kommune/legetjenesten har derfor ingen innflytelse på hvilke personer som må bytte liste.

Vi beklager den ulempe dette medfører for brukerne av legekontoret i Bø, skriver kommuneoverlege Anders Svensson i en pressemelding.