Steinsprang og støvskyer ved Mannen – Rødt farevarsel opprettholdes