Dermed tok man litt innpå fjoråret, da det ble landet 5.278 tonn i uke 9.

Det er til nå landet 26.870 tonn torsk i Vesterålen. Fortsatt ligger man rundt 10 prosent bak fjoråret, eller 3.172 tonn.

Likevel er fangstverdien litt høyere enn på samme tid i fjor. Etter uke ni har torskefangsten i Vesterålen en verdi på 437 millioner kroner, mot 431 millioner kroner i fjor.

Hysesvikt

Foreløpig har ikke båtene utenfor Vesterålen fisket særlig mye hyse. Faktisk ligger leveransene 52 prosent bak fjoråret. Til nå er det levert 2.331 tonn hyse i Vesterålen.

Trøsten får være at prisene er litt bedre enn i fjor, slik at fangstverdien ligger 40 prosent bak fjoråret.

Mindre sei

Så langt er det også tatt på land mindre sei enn i fjor. 3.497 tonn er 29 prosent mindre enn i fjor.

Prisene er ganske likt fjoråret, siden også fangstverdien ligger 29 prosent bak.

560 millioner kroner

Totalt er det landet 41.924 tonn fisk i Vesterålen til nå. Verdien av denne fangsten er 560 millioner kroner.

Prisene på vei ned

Tallene fra Norges råfisklag viser at torskeprisene nå er på vei ned.

Mens torsken i januar ble betalt med rundt 25 kroner per kilo, er prisen nå nede i 23 kroner per kilo.

Minsteprisene går også ned, og er nå 19,75 kroner per kilo for sløyd og hodekappet torsk over 6,0 kilo.

Minsteprisene reguleres nå hver 14. dag. I forrige periode var minsteprisen 20,50 kroner for tilsvarende torsk.