– Vi i Sp er opptatt av veier og vi får stadig vekk henvendelser fra befolkningen om veier og statis på disse, sier Berit Hansen, som hadde et hovedspørsmål som gjelder trafikksikkring i Bøtunnelen.

Trafikkfarlig

– Vi har i den senere tid fått henvendelser om at Bøtunnelen er trafikkfarlig, her skjer nestenulykker og det mangler refleksmarkeringer. Når man kommer inn fra sola inn i den mørke tunnelen er det lett å miste oversikt over veibanen. Det trengs strakstiltak som sideoppmerking og vasking av skilt og vi ber om at Bø kommune ser på saken snarest, sier Hansen.

Berit Hansen i Bø Sp mener der er behov for å gjøre tiltak i tunnelen i forkant av sommersesongen. – Der skjer ofte nestenulykker, og vi mener dette haster, sier hun. Til høyre Arne Tormod Tobiassen. Foto: Tone M. Sørensen

Hun minner på at det nærmer seg sommersesong med bobiler og mange turister som kjører gjennom tunnelen.

– Vi mener her er behov for strakstiltak, sier hun.

Oppgraderingen ble forskjøvet

Utbedring av tunnelen lå inne i økonomiplanen for fylket med oppstart i år, med 60 millioner kroner avsatt.

– Dette ble forskyvet av flertallet i Fylkestinget på grunn av omprioritering til fordel av oppstart av to  gang- og sykkelveiprosjekter. I dagens økonomiplan ligger tunnelsikkerhetsforskriften for Bø tunnelen nå inne med oppstart 2020 og 2021, sier Sture Pedersen.

Han tilføyer at han er tett dialog med fylkesråd for samferdsel og med Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

– For egen del må jeg tilføyer at  jeg jobbet mye med tunnelen, men i dag har jeg mye flere hendvendelser fra bøfjæringer om selve kvaliteten på Bøveien og spesielt opp til tunnelen på Bø-siden. Dette har stor prioritert fra min side, sier Pedersen.

Han har invitert regionsjef i Statens vegvesen, Geir Jørgensen til å komme på befaring, og i juli skal en hel dag brukes til å se på fylkesveiene i Bø. Målet er å få mer midler til Bøveien.

– Ønskede strakstilak

– Det er synd at den store oppgraderingen som var planlagt ble skjøvet ut i tid, dette skulle egentlig skje i år. Her må dere hjelpe meg og følge med og holde trykket oppe, for fylket rullerer sine økonomiplaner, og i høst når de lager budsjett kan det være fullt mulig at prosjektet med oppgradering av tunnelen kan bli løftet nærmere, eller skjøvet lengre ut i tid, sier han.

Ifølge Pedersen ligger det ingen signaler på strakstiltak i tunnelen i forkant av denne sesongen.

Berit Hansen er glad for å høre at veier blir satt på dagsordenen.

– For tunnelen mener vi det er snakk om strakstiltak. Vi er fullt klar over at pakken fra fylket med rehabilitering av Ryggedalstunnelen  er satt til 2020-2021,  og det beklager jeg. Sp har allerede vært i kontakt med fylksråd Svein Hellesvik og han anbefaler at vi sender et brev til vegvesenet med kopi til han, med oversikt over ønskede strakstiltak. Det kan være det setter fart i de tiltakene, som jeg synes er veldig viktig, sier hun.