– Innbyggerne i Sortland har rett til innsyn i budsjettet

Roar Wessel-Olsen, opposisjonsleder og gruppeleder for Sortland Høyre er kritisk til at fristene ikke overholdes når det gjelder fremleggingen av budsjett. Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen