Gjenskapte naturlige omgivelser på land

Lansbasert oppdrettsanlegg på Kvalnes på Andøya tilhørende Andfjord Salmons. Foto: Andfjord Salmons