NHO-rapport: Tredobling av bedrifter med mer enn halvert omsetning