Svært glatt på veiene: flere bussavganger innstilt