Det er Fiskeribladet som skriver dette. Ulykken skjedde 22. juni 2020. I sin rapport kommer Havarikommisjonen med to tydelige anbefalinger, ifølge avisa.

Kommisjon mener det er nødvendig at rederiene i større grad tar i bruk stoppbegrensninger på kranene enn det som gjøres i dag.

Kommisjonen kommer med to sikkerhetstilrådinger til Sjøfartsdirektoratet:

  1. Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å innføre funksjonskrav om at kraner skal ha stoppfunksjoner for å hindre støt- og klemskader.

  2. Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med relevante interesseorganisasjoner for fiskefartøy, å veilede om bruk av stoppbegrensninger på kraner som en fysisk barriere som kan hindre støt- og klemskader.

– Enkelt sagt handler det om å bygge inn sikkerhetsbarrierer i båten og utstyret som er med på å redusere risikoen. Det tenker jeg er et godt forslag, sier fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag til Fiskeribladet, og legger til:

– Så må man vurdere kravet i lys av at fartøy kan ha ulike driftsformer, og at stoppbegrensninger for én driftsform ikke nødvendigvis passer for en annen. Men dette må man finne løsninger for. Sikkerheten for mannskapet kommer først, fastslår han overfor avisa.