– Det kan ta noe tid før politiet kommer til en hendelse i mer perifere strøk