– Alle veiene ut fra Sortland trenger en oppgradering