Sortland kommune varsler oppstart av regulering for Sortland flerbrukshall i Lamarka, i samsvar med Plan og Bygningsloven § 12-8.

Det ble i sak 084/22 , datert 22.06.22, varslet oppstart regulering av «Blåbyen skole- og idrettspark». Den saken omfatter et langt større område i Lamarka, som nå gjennom dette varselet reduseres betraktelig, da det kun skal reguleres for ny flerbrukshall.