På pallen til prestisjepris: – Det viser at en bedrift så langt mot nord også kan få «cred»

foto