Nordea hadde fortsatt utlånsvekst i tredje kvartal på tross av trangere tider. Banken oppgir at de nå ser tydelige tegn til fallende boligpriser.

I årets tredje kvartal økte Nordea Norge utlån til privatkunder med 1,3 prosent til 389 milliarder kroner, men veksten har dempet seg gjennom året.

Det er fortsatt stor pågang etter finansieringsbevis fra kunder, men boligmarkedet viser tegn til lavere aktivitet og fallende priser, skriver den norske delen av konsernet i en pressemelding.

– Vi ser tydelige tegn til fallende priser på tvers av landet. Samtidig er det pågang etter mindre leiligheter og i sentrumsnære områder. Mange tar kontakt og ønsker å forstå hvilke muligheter de har til å kjøpe bolig uten å ta for stor risiko, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Norske husholdninger har begynt å dempe forbruket, og vi merker også at det er flere som tar kontakt for råd om egen økonomi, sier Storset.