– Kommunene bør ikke si nei til grunnrente fra havbruket