– Man må argumentere hvorfor noen løsninger ikke kan godtas