LO får et nytt, mektig stor-forbund med nær 80 000 medlemmer. Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) ekstraordinære landsmøte stemte i dag for sammenslåing med fagforbundet Industri Energi (IE).

Etter en forhandlingsprosess har de to LO-tilknyttede forbundene Industri Energi (IE) og FLTs landsmøter votert, og endt med ja til en sammenslåing.

Med IEs nær 56.000 medlemmer og FLT's nær 23.000 medlemmer blir det nye forbundet å regne som blant Norges største og sterkeste fagforbund.

FLT organiserer i mange av de samme bransjene og bedriftene som Industri Energi.