Lite parti i liten kommune har flest kvinner på valg

foto